Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše