Pravilno kurjenje z lesno biomaso

V zadnjem času prejemamo klice občanov glede onesnaženja zraka iz individualnih kuršišč, predvsem v popoldanskem in večernem času.

Izpostavljeni so naslednji predeli:

 

• predel ob Gimnazijski ulici v Rušah (desna stran ulice, gledano v smeri ulice Ruške čete),

• naselje vrstnih hiš v Rušah (predvsem predel ob železniški progi),

• območje stanovanjskih hiš ob Mariborski ulici v Rušah in območje ob začetku Kurirske poti

• ulica Ob Mlinščici v Bistrici ob Dravi.

 

Občane bi želeli ponovno seznaniti s pravili kurjenja z lesno biomaso in s prepovedjo kurjenja odpadkov v kurilnih napravah.