Predlog proračuna Občine Ruše za leto 2020

Občinski svet Občine Ruše je na 7. redni seji dne 16. 12. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020 v prvi obravnavi.

Na podlagi 80. in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 23/2018) je predlog proračuna v javni razpravi v obdobju od 17. 12. 2019 do 16. 1. 2020.

V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletni strani Občine Ruše, v katalogu informacij javnega značaja in v prostorih Občine Ruše v času uradnih ur.

Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2020 se v pisni obliki naslovijo na županjo Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

Obravnavani bodo vsi predlogi, ki bodo prispeli do vključno 16. 1. 2020.