Pričenjamo s pripravo proračuna za leto 2018

Spoštovani ,

kot vsako leto se začenjajo postopki za pripravo proračuna Občine Ruše za prihodnje leto. Proračunska izhodišča so enaka kot v letu 2017, saj bistvenih povečanj prihodkov ni za pričakovati.

Vabimo vas, da posredujete svoje predloge projektov za leto 2018  in NRP 2018-2021, kar bo služilo kot osnova za skupna proračunska usklajevanja.

Vaše predloge projektov pričakujemo do 1. 9. 2017 na e-naslov: bostjan.petek@ruse.si.