Pripombe na delovno gradivo "Cilji in strategija VIZ v Občini Ruše"

Spoštovani,

vzgoja otrok in mladine ter izobraževanje na vseh nivojih (od predšolske vzgoje do terciarnega izobraževanja) je področje, ki mu v O Ruše posvečamo veliko pozornost in skrb. Da bi na tem področju v prihodnje delovali še bolj transparentno in učinkovito smo se odločili pripraviti osnovni strateški dokument, s katerim bi definirali področja VIZ v naši lokalni skupnosti ter vlogo in cilje Občine na posameznem področju, oboje pa s poudarkom na specifičnih strateških usmeritvah naše občine. Ob tem smo tudi stremeli, da je dokument čim bolj jedrnat, sistematično urejen in vsebinsko transparenten. Gre za delovno gradivo, zato smo k sodelovanju in so-oblikovanju kvalitetnega končnega dokumenta že uradno pozvali vse ključne deležnike (Odbor za družbene dejavnosti OSOR, OŠ, GSKŠ, CEZAM, Zavod RS za šolstvo), k sodelovanju pa pozivamo pa tudi preostale deležnike in javnost, in sicer k posredovanju mnenja o samem namenu in smislu dokumenta ter vsebinskih pripomb in morebitnih dopolnitev.

Uradne odzive pričakujemo do konca Februarja 2017, v pisni obliki na naslov Občine Ruše, ali potom e-pošte na urad.zupana@ruse.si (oboje z "zadevo": PRIPOMBE NA DELOVNO GRADIVO "CILJI IN STRATEGIJA VIZ V O RUŠE").

Za konstruktivno sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo.

Zdenka Steblovnik Župan,

podžupanja

Priloga: Delovno gradivo