Proračun Občine Ruše 2019

Občina Ruše po poti hitrejšega razvoja z razvojno naravnanim predlogom proračuna in ukrepi za privabljanje mladih družin, z znižanjem komunalnega prispevka za mlade do 35 let in zvišanjem nagrade ob rojstvu otroka iz 65 € na 350 €. V Občini Ruše želimo zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje občank in občanov ter za uspešen razvoj občine na podlagi njene turistično privlačne lege in naravnih danosti.

V predlogu proračuna je za investicije s katerimi se zasleduje cilj po izboljšanju kakovosti življenja in ustvarjanja v Občini Ruše predvideno več kot dva milijona sredstev. Prioritetni razvojni cilji so ureditev potrebne komunalne infrastrukture, predvsem celovito reševanje problematike odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Zagotovitev pogojev za izgradnjo doma za starostnike, center Ruš spremeniti v urejeno mestno središče z ureditvijo trga v Rušah, izgradnjo ekoloških otokov, s sofinanciranjem fasad v mestnem jedru, adaptacijo Kulturnega doma Ruše z umeščeno galerijo, ureditev pokopališča - tlakovanje, razsvetljava. Z nadaljnjo prenovo in izgradnjo cest po prioritetnem seznamu, ureditvijo javne razsvetljave, ureditev sprehajalnih poti. Prav tako bo občina celovito poskrbela za starejše občane z 100% subvencioniranjem  avtobusnih vozovnic, vzpostavitvijo medgeneracijskega centra, pričetkom projekta »Dom starostnikov«, in povišanje sredstev za dnevni center in e- oskrbo.

V predlogu proračuna za leto 2019 so zagotovljena tudi sredstva za nadaljevanje dobrih projektov iz preteklega mandata. Tako se bo nadaljevalo z realizacijo projektov:

 

-          Dravska kolesarska pot,

-          Ureditve avtobusnih postaj,

-          Ureditev mrliške vežice,

-          Ureditev Matavškove gramoznice,

-          Ureditev trga v Bistrici ob Dravi,

-          Urejanje cest, javne razsvetljave, in druge komunalne infrastrukture.

 

S predlogom proračuna želimo v Občini Ruše zagotoviti pogoje za varno in kakovostno bivanje občank in občanov ter za uspešen nadaljnji razvoj občine na podlagi njene turistično privlačne lege in naravnih danosti.

 

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Ruše za leto 2019 traja od 6.3.2019 do 5.4.2019.