Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija oz. spletni servis (e- turizem) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah

Ajpes je s 1.12. vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oz. spletni servis (e- turizem) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah.

Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. 

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo lahko poročali podatke samo preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES.

Več na https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno