Seznam upravičencev do zaščitne opreme, za katere je dolžna poskrbeti Civilna zaščita

Na podlagi določila Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je določila protokol za razdelitev zaščitne opreme, objavljamo seznam upravičencev do zaščitne opreme, za katere je dolžna poskrbeti Civilna zaščita. Gre za državne ali druge javne organizacije, ki imajo sedež v občini:

1.         Taksi podjetja (prevozi oseb)

2.         Pogrebna podjetja

3.         Center za pomoč na domu

4.         Zavetišča za brezdomce

5.         Pralnice perila, čistilnice

6.         Rdeči križ, Karitas

7.         Pekarne

8.         Občinska uprava

9.         Prostovoljne in poklicne gasilske enote

10.       Komunalna podjetja

11.       Občinske javne gospodarske službe

12.       Šole in vrtci

13.       Lokalne novinarske hiše

14.       Trgovine z živili

15.       Prostovoljci za varstvo otrok na domu

16.       Izvajalci osebne asistence (koncesionarji MDDSZ)

 

17.       Drugi reševalni sestavi, ki so vključeni v boj proti širjenju bolezni (CZ, taborniki, skavti,…)

Ostale gospodarske družbe v občini lahko opremo naročijo pri ponudnikih na trgu.