Sporočilo o ravnanju v času epidemije koronavirusa iz Mariborske knjižnice

Spoštovani,

obveščamo vas, da v Mariborski knjižnici ves čas spremljamo situacijo glede širjenja korona virusa. Tako smo zaradi preprečevanja širjenja in zaščite zaposlenih in obiskovalcev najprej namestili razkužila in rokavice ter intenzivno obveščali naše obiskovalce o potrebnih ravnanjih skladno z usmeritvami NIJZ. Odpovedali smo vse prireditve in dejavnosti. Postopno smo zmanjševali obiskovanje postajališč bibliobusa in tam zaradi specifike utesnjenega prostora še dodatno poskrbeli za zmanjševanje možnosti okužb. Hkrati smo podaljšali roke izposoje, da bi članom omogočili redkejše obiskovanje knjižnice in jih pozvali, naj se v primeru slabega počutja poslužujejo možnosti pooblastila zdrave osebe.

 

Včeraj nas je Ministrstvo za kulturo še pred razglasitvijo epidemije pozvalo, da knjižnice zapremo.

Od danes so torej vse naše enote zaprte za obiskovalce. Poskrbeli smo za mirovanje obveznosti, ki jih imajo člani do knjižnice (zamudnine, opomini, rezervacije). Zaposleni za zdaj ostajamo na delovnih mestih in izvajamo interna opravila (urejanje in čiščenje gradiva, odpisi, priprava dokumentov…). V Knjižnici Selnica ob Dravi bomo izvedli inventuro, v Knjižnici Šentilj opravili načrtovana vzdrževalna dela. V naslednjih dneh bomo intenzivirali informacije in v ospredje postavili naše e-vsebine (e-viri, e-arhivi, Biblos,…) ter takoj dokupili dodatne licence za dostop do elektronskih knjig.

 

O vseh ukrepih in novicah bomo javnost obveščali preko medijev, spletne strani in FB.

 

Lepo vas pozdravljam,

 

Dragica Turjak, direktorica

bibliotekarska specialistka

 

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor

Telefon: +386 2 23 52 100

dragica.turjak@mb.sik.si  • www.mb.sik.si