Sporočilo Slovenskega okoljskega javnega sklada

Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Oba nova javna poziva sta bila dne, 21. 6. 2019, objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Več o novih javnih pozivih lahko preberete v priloženem sporočilu za javnost.

Sporočilo za javnost