SPOROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

ORGANIZACIJA DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

 

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da od torka 17.3.2020 zaradi izrednih razmer – razglasitve epidemije, ambulante družinske medicine delujejo po spremenjenem režimu, kjer institut osebnega izbranega zdravnika ne velja. Za vse akutno obolele paciente bodo ambulante delovale na naslednjih 5 lokacijah:

- ZD Maribor (center) - Ulica talcev 5,

- ZP Nova vas - Cesta proletarskih brigad 71,

- ZP Tezno - Zagrebška cesta 84a,

- ZP Rače - Nova ulica 5, 2327 Rače in

- ZP Ruše - Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše.

 

Za vse nenujne preglede, naročila receptov in drugo zdravstveno dokumentacijo se lahko pacienti obrnejo na telefonsko številko 02/228 62 00 ali elektronski predal zd@zd-mb.si.

 

V naslednjih 14 dneh (predvidoma do 27.3.2020) so v Centru za medicinsko rehabilitacijo odpovedani vsi redno naročeni pacienti v fiziatrični ambulanti in pacienti, naročeni na fizioterapijo. Izvaja se samo specialistična in fizioterapevtska dejavnost za paciente, ki so napoteni pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Za vse redno naročene paciente bo določen nov termin zdravstvene obravnave.

 

Paciente obveščamo, da so za naslednjih 14 dni (predvidoma do 27.3.2020) odpovedani vsi redno naročeni pacienti v specialističnih ambulantah. Izvaja se samo specialistična dejavnost za paciente, ki so napoteni pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Za vse redno naročene paciente bo določen nov termin zdravstvene obravnave.

 

***

Od ponedeljka 16.3.2020 se v celoti zapirajo zobozdravstvene ambulante. Zobozdravstveno varstvo za otroke in odrasle poteka na Vstopni točki na lokaciji Ulica Kneza Koclja 10 - izključno za nujne primere in sicer med 7.00 in 20.00 uro. Vsi ostali že naročeni zobozdravstveni pregledi se do nadaljnjega odpovedujejo, pacienti bodo o novih terminih pravočasno obveščeni.

 

***

Od ponedeljka 16.3.2020 prenaročujemo vse preventivne preglede v okviru Dispanzerja za ženske. V ginekoloških ambulantah se izvajajo samo izbrani pregledi nosečnic in nujni kurativni pregledi. Pacientke napotnice, recepte urejujejo preko telefona ali elektronskega predala.

 

Zunanje ginekološke ambulante (Ruše, Šentilj, Miklavž, Sladki Vrh) bodo od torka 17.3.2020 do nadaljnjega zaprte.

 

Na Oddelku za radiologijo in Centru za bolezni dojk se s ponedeljkom 16.3.2020 preneha z izvajanjem vseh preventivnih programov (ZORA, DORA).

 

 

 

 

***

V Službi za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in v Službi za zdravstveno varstvo šolskih otrok bodo od torka 17.3.2020 do preklica ambulante delovale na lokaciji ZD Maribor (Center) - Vošnjakova ulica 2-4 in na lokaciji ZP Nova vas - Cesta proletarskih brigad 71.

 

Lokacije Gosposvetska cesta 41, Jezdarska ulica 10 in ZP Hoče bodo od torka 17.3.2020 do nadaljnjega zaprte.

 

Redni preventivni pregledi za otroke in šolarje se v tem času ne bodo izvajali, izjema so preventivni pregledi dojenčkov do 12. Meseca starosti, ki vključujejo obvezno cepljenje.

 

V specialističnih ambulantah se bodo izvajali samo pregledi z napotnico pod stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«. Natančne informacije o delovanju posameznih ambulant bodo objavljene na spletni strani vsake ambulante.

 

Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje nespremenjeno.

 

***

Vse zunanje ambulante Medicine dela, prometa in športa se od torka 17.3.2020 zaprejo. Preventivni pregledi se do nadaljnjega opravljajo v omejenem obsegu. Izvajajo se le nujni pregledi delavcev od katerih je odvisen nemoten delovni proces in pregledi za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Delovala bo samo ambulanta MDPŠ v Sodni ulici 13, II. nadstropje, soba 3, telefon 02 228 62 44, elektronski predal tajnistvo.mdps@zd-mb.si.

 

***

Patronažno varstvo se bo izvajalo v okviru kadrovskih zmožnosti, po navodilih zdravnikov, pa tudi po strokovni presoji. Informacije lahko prejmete na telefonsko številko 02/22 86 537 (od ponedeljka do petka med 6.30 in 14.30 uro in v soboto do 12.30 ure) ter na telefonski številki 051 394 537 (od ponedeljka do petka med 14.30 in 20.00 uro, v soboto med 12.30 in 20.00 uro, ter ob nedeljah in praznikih).