SPREJET OBČINSKI PRORAČUN ZA LETO 2018

Občinski svet Občine Ruše je na svoji 18. redni seji, ki je potekala 20. 12. 2017, sprejel predlagani občinski proračun v višini 7,4 mio evrov, s 13 glasovi za in 2 proti.

Glavne investicije predvidene v proračunu za leto 2018 so obnova Doma Kulture v Rušah, ureditev trga v Bistrici ob Dravi, prenova vežice na pokopališču, gradnja kolesarske poti proti Mariboru (sofinanciranje države), ureditev tribun na stadionu NK Pohorje (ob sredstvih Fundacije za šport), pripravo dokumentacije in izbiro koncesionarja za ureditev čiščenja odpadnih voda v občini.

Svetniki so predlagali zvišanje sredstev za Rdeči križ. Dodatna sredstva se namenjajo za kmetijstvo oz. za ohranitev obsega sredstev za investicije v opremo gasilskih društev.

Proračun namenja sredstva tudi za dokumentacijo za gradnjo doma starostnikov v Rušah. Gradil bi se skupaj z javnim zavodom, ki že ima koncesijo, občina bi prispevala zemljišče. Območje Upravne enote Ruše je edino v Sloveniji brez doma starostnikov.

Občinski proračun je dostopen na: https://ruse.si/fileadmin/user_upload/Odlok_o_proracunu_Obcine_Ruse_za_leto_2018.pdf