Spremenjen odpiralni čas Knjižnice Bistrica ob Dravi

Nov odpiralni čas velja od 1. 1. 2020