Ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence - dopolnilna odločba MKGP