Ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča imetnike dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu)