V Rušah odpiramo center urbanih športov

Z obstoječimi, novimi in posodobljenimi športnimi površinami bodo nudil zaokroženo športno ponudbo za vse generacije.

V Občini Ruše se je že v letu 2015 pokazala priložnost za posodobitev in preureditev zunanjih igrišč ob bazenu s sofinanciranjem Fundacije za šport. Na osnovi urbanih trendov in novih športnih zvrsti, ki so zlasti popularne med mladimi, se je oblikoval projekt »Center urbanih športov«, s katerim je občina uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport in kasneje v letu 2016 še na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skupaj so prejeli skoraj 64.000 evrov sofinancerskih sredstev. Uredili so številne površine »Preuredili in posodobili smo igrišča za in-line hokej, skate park, kombinirano igrišče za rokomet/nogomet/košarko na tartanu, ob tem pa še igrišče za odbojko na mivki, skupaj dobrih 3000 m2, kar smo dokončali v decembru 2016,« pove mag. Karin Jurše, direktorica občinske uprave. Poskrbljeno tudi za igrišče za otroke in kolesarski poligon V letu 2017 se na območju Športnega parka Ruše izvaja urejanje okolice s tlakovci, klopmi, koši, zasaditvijo, potmi in vzpostavitev servisnega objekta, ki bo nadomestil prejšnje servisne zgradbe, ki so bile v slabem stanju. Narejeno bo tudi igrišče za otroke in pumptrack (kolesarski poligon). Dela še potekajo in tudi naročila še niso izvedena v celoti. »Pumptrack smo zasnovali po vzoru drugih urbanih središč, za otroško igrišče pa smo naročili atraktivna igrala priznanega finskega proizvajalca Lappset,« opisuje.

Posodobitev igrišč v letu 2016 je stala dobrih 57 eurov na kvadratni meter oz. 170.000 eurov. V proračuna 2017 so za urejanje okolice, otroško igrišče in pumptrack planirana proračunska sredstva v skupnem znesku dobrih 155.000 eurov. Park namenjen vsem generacijam Športni park Ruše že sedaj upravlja Javni zavod CEZAM, ki ga bo predvidoma upravljal tudi v bodoče. CEZAM bo 22. aprila 2017 izvedel dogodek poimenovan Šport Ruše – dan športne rekreacije, kjer bodo predstavljene urbane športne zvrsti, izvedeni športni turnirji, poskrbljeno pa bo tudi za prijetno druženje in zabavni program. Športni park Ruše bo z obstoječimi, novimi in posodobljenimi notranjimi in zunanjimi športnimi površinami nudil zaokroženo športno ponudbo za vse generacije, za rekreativce in tekmovalce. Karin Jurše nam še pove: »Ponudba bo zadovoljila tako delujoča društva v občini, vzpodbudila nastanek novih društev urbanih športov, privabila uporabnike tudi iz ožjega in širnega okolja. Predvsem si želimo, da bi brezplačna uporaba zunanjih športnih površin privabila mlade in jih pritegnila k aktivnemu preživljanju prostega časa.« Turizem ena najbolj propulzivnih dejavnosti v svetu Njihov cilj je, da v prepletu naravnih danosti, podjetniške iniciative in ustrezne infrastrukture postavijo Ruše na zemljevid mest, kjer bo vsak športni navdušenec doživel odlično izkušnjo in o tem navdušeno pripovedoval tudi drugim. Naravna poligona Pohorja in reke Drave nedvomno predstavljata podjetniški izziv za razvoj športnega turizma. Občina s svojimi vlaganji predstavlja dodaten impulz za razvoj podjetniških idej, saj je turizem nenazadnje ena najbolj propulzivnih dejavnosti v svetu. Izgradnja obdravske kolesarske proge Priložnosti na Pohorju vidijo na Arehu kot celoletni destinaciji, ne samo s smučarsko sezono, tudi s kolesarskimi programi (traili), v kolikor bo država znala prisluhniti in spremeniti zakone, ki take kolesarske proge onemogočajo. Prav tako pričakujejo, da bo država resno pristopila k izgradnji obdravske kolesarske proge in po 10 letih končno sprejela ustrezne akte, ki bodo omogočali ustrezen plovni režim po reki Dravi.

 

Vir: maribor24.si