Vabilo občanom na predstavitev projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda