VPIS OTROK V VRTEC OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE - ŠOLSKO LETO 2020/21

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše vabi k vpisu otrok v Vrtec Ruše in Vrtec Bistrica ob Dravi.

Zaradi izrednih razmer v zvezi s koronavirusom osebna oddaja vlog trenutno ni mogoča. Izpolnjene vpisne vloge na OŠ Janka Glazerja Ruše sprejemajo le:

  • po e-pošti: vrtec.osmbjg@guest.arnes.si ali
  • po navadni pošti: OŠ Janka Glazerja Ruše – Vrtec Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše.

Vlogo za vpis najdete na povezavi: http://www.glazer.si/files/2019/04/vpisna_pola_19.pdf

Povezava do objave: http://www.glazer.si/vrtecruse/