ZAČETEK DELOVANJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR

S 1. januarjem 2020 je začela formalno delovati nova Skupna občinska uprava Maribor – SOU Maribor, ki jo je z odlokom ustanovilo 18 občin.

Njene ustanoviteljice so ob Mestni občini Maribor še občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj in Ruše. Glavni razlog za ustanovitev SOU Maribor je v spremembi 26. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki prinaša novosti glede področij skupnega opravljanja nalog občinske uprave in načina njihovega financiranja iz državnega proračuna.

 

Znotraj SOU Maribor se bodo naloge po novem opravljale v okviru notranjih organizacijskih enot (NOE). Tri omenjene naloge, ki so se že opravljale do sedaj, bodo v novi skupni upravi v letu 2020 začele delovati pod nekoliko spremenjenimi nazivi in sicer bodo to NOE:

- Medobčinsko redarstvo,

- Medobčinska inšpekcija in

- Skupna služba varstva okolja (SSVO).

Vse občane Ruš vabimo na uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor, ki bodo od februarja 2020 naprej potekale vsako tretjo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro, v sejni sobi Režijskega obrata občine Ruše na Mariborski cesti 3 v Rušah. V kolikor imate s področja varstva okolja kakršnokoli vprašanje, ga lahko preko elektronske pošte ali telefona posredujete Barbari Ferlic v Občinski upravi Občine Ruše (barbara.ferlic@ruse.si, 02/669 0643), na SSVO pa bomo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.