Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v petek, 11. 9. 2020

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v petek, 11. 9. 2020

 

Snaga Maribor bo premično zbiralnico nevarnih odpadkov v Občini Ruše postavila v petek, 11. 9. 2020, na lokacijah:

-          pri Domu kulture Bistrica ob Dravi (od 9.00 do 12.00)

-          pri trgovini Mercator v Rušah (od 12.30 - 16.00)

Vabljeni, da brezplačno predate nevarne odpadke, ki so se vam nabrali v vašem gospodinjstvu (zdravila, baterije, sijalke, barve, olja ...).

Letak