ZGODNJA OBJAVA RAZPISOV

Občina Ruše je letos še pred sprejetjem proračuna objavila tri javne razpise z namenom pravočasnega sofinanciranja delovanja društev in programov.

 

Razpisi so še letos objavljeni na podlagi veljavnih pravilnikov in v okvirno enakem obsegu, kot lani.

 

Po izvedbi razpisov za leto 2019 bomo na spletni strani Občine Ruše objavili poziv k oddaji predlogov za spremembe in dopolnitve veljavnih pravilnikov, ki bodo podlaga za razdelitev sredstev v letu 2020.

 

Objavljeni razpisi: 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 27. 2. 2019 do 12:00 ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 28. 2. 2019 do 12:00 ure.

 

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa v Občini Ruše za leto 2019

Rok za prijavo: 15. 3. 2019 do 12:00 ure.

 

Razpisi so dosegljivi na spletnem naslovu: https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/