Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Lovro Bačun, 2x2 - Neodvisna lista
  • Podpredsednica, Irena Kukovec Stajan, #SKUPAJ
  • Članica, Bojana Muršič, mag., SD
  • Član, Darko Knez, ZA
  • Član, Drago Bolčina, LEVICA