Javni poziv za podajo predlogov kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše

05.01.2021 93
05.01.2021
Objave in pozivi
13.01.2021 do 12:00
04.01.2021