Javni zavod Center za mlade Ruše

Skrajšano ime: CEZAM Ruše

Sedež: Mariborska cesta 31

Pošta: 2342 Ruše

Telefon: 031 388 635

E-naslov: pisarna@cezam.org

Spletna stran: www.cezam.org

ID za DDV.: SI37967550

Zavezanec za DDV: DA

Matična številka: 1619004000

Direktor: Tomi Prosnik

Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

1 predstavnika delavcev CEZAM-a,

2 predstavnika ustanovitelja,

2 predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti

Člani sveta zavoda:

Uroš Majcenovič, predsednik

Gregor Komac, namestnik predsednika

Samo Robič, član

Aljaž Šporin, član

Aleksander Feržan, član