Vodja območne izpostave: Zvezdana REMŠAK

Telefon: 02 668 85 30

Email: oi.ruse@jskd.si

 

Območna izpostava Ruše pokriva območje občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi. Na tem območju živi skupaj 15.083 prebivalcev. V programu, ki ga izvajamo na izpostavi, poskrbimo, da se vse skupine lahko vsaj enkrat v letu predstavijo in prikažejo svoje dosežke.

Z ustanovitvijo sklada je bila postavljena pomembna kulturna mreža 59 območnih izpostav sklada, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor in tako omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.

Celovita, profesionalna mreža za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.

JSKD organizira kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in zamejstvu.