PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE RUŠE OD LETA 1999 DO LETA 2014

Častni občan

Leto 2011

Milena Gašparič

Posmrtno priznanje-prevzel Jože Gašparič.

Predlagatelj: Župan Občine Ruše, Uroš Štanc

 

Leto 2008

Mirko Vovšek

 

Leto 2000

Janko Glazer

Posmrtno podeljeno priznanje.

Predlagatelj: Župan Občine Ruše, Vili Rezman

Priznanje župana

Leto 2014

 

Dragica Sernec

Za prizadevnost in vloženo delo, na področju otroške folklore.

Predlagatelj: KUD Svoboda, Bistrica ob Dravi

 

Nina Križanec

Za prizadevnost in vloženo delo, na področju otroške folklore.

Predlagatelj: KUD Svoboda, Bistrica ob Dravi

 

Olga Malec

Za aktivno, strokovno in požrtvovalno delo v PD Ruše in širšem okolju.

Predlagatelj: Planinsko društvo Ruše

 

Iztok Urlavb

Za dolgoletno prizadevno delo, na področju planinstva.

Predlagatelj: Planinsko društvo Ruše

 

Robert Senčar

Za vsestransko in predano delo v dobrobit občanov, Občine Ruše.

Predlagatelj: Župan Občine Ruše, Uroš Štanc

 

Herman Šerc

Za aktivno vključevanje in sodelovanje, na humanitarnem in družbenem področju.

Predlagatelj: Društvo upokojencev, Ruše.

 

Ažbe Jug

Za izjemne dosežke, na športnem področju.

Predlagatelj: NK Pohorje, Ruše.

 

Leto 2013

 

Rozika Gril Rojec

Za dolgoletno požrtvovalno delovanje v družbenem življenju, Bistrice ob Dravi.

Predlagatelj: Krajevni odbor, Bistrica ob Dravi

 

Aleksander Zemljič

Za strokovno in predano delo v ruškem nogometu ter sodelovanje v Območnem združenju.

Predlagatelj: Nogometni klub Pohorje, OZ Vojnih veteranov za Slovenijo - Ruše, OZ slovenskih častnikov, Zveza borcev, za vrednote NOB Ruše.

 

Ivan Svenšek

Za dolgoletno delo v Območnem združenju veteranov vojne, za Slovenijo-Ruše, Strelskem društvu I. Pohorskega bataljona Ruše ter v Območnem združenju slovenskih častnikov Ruše.

Predlagatelj: Strelsko društvo I. Pohorski bataljon, OZ Vojnih veteranov za Slovenijo-Ruše, OZ slovenskih častnikov

 

Dragica Jurše

Za dolgoletno delo v KUD Franjo Sornik, Smolnik in v Območnem združenju veteranov vojne, za Slovenijo-Ruše.

Predlagatelj: KUD Franjo Sornik, Smolnik, OZ Vojnih veteranov, za Slovenijo

 

Berta Lamut

Za dolgoletno delo v Društvu upokojencev Ruše.

Predlagatelj: Društvo upokojencev Ruše

 

Prostovoljno gasilsko društvo, Bistrica ob Dravi - Posebna zahvala

Za nesebično pomoč, ob poplavah v mesecu novembru 2012.

Predlagatelj: Župan, Uroš Štanc

 

Prostovoljno gasilsko društvo, Ruše - Posebna zahvala

Za nesebično pomoč, ob poplavah v mesecu novembru 2012.

Predlagatelj: Župan, Uroš Štanc

 

Prostovoljno gasilsko društvo, Smolnik - Posebna zahvala

Za nesebično pomoč ob poplavah v mesecu novembru 2012.

Predlagatelj: Župan, Uroš Štanc

 

Miroslav Strnad - Posebna zahvala

Za nesebično pomoč, ob poplavah v mesecu novembru 2012.

Predlagatelj: Župan, Uroš Štanc

 

Gasilska zveza Ruše - Posebno priznanje

Ob 30. obletnici delovanja.

Predlagatelj: Župan, Uroš Štanc

 

Leto 2012

 

Marija Pušnik

Za dolgoletno aktivno sodelovanje v kulturnem življenju kraja ter požrtvovalno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa, Bistrica ob Dravi.

Predlagatelj: KUD Svoboda, Bistrica ob Dravi in Krajevno odbor Rdečega križa, Bistrica ob Dravi

 

Jože Miglič

Za dolgoletno društveno udejstvovanje v Društvu upokojencev Ruše.

Predlagatelj: Društvo upokojencev, Ruše

 

Zdenka Vidmar

Za delo, na področju izobraževanja in društvenega udejstvovanja v KUD Franjo Sornik, Smolnik.

Predlagatelj: KUD Franjo Sornik, Smolnik

 

Danilo Lukač

Za dolgoletno podporo v šahu, športu in kulturi v Občini Ruše.

Predlagatelj: Šahovsko društvo Messer

 

Anita Polak

Za dolgoletno aktivno udejstvovanje v kulturnem življenju, Bistrica ob Dravi.

Predlagatelj: Društvo za razvoj ,LiRA

 

Leto 2011

 

Frumen Peter

Za strokovno in prizadevno delo, na področju športne gimnastike.

Predlagatelj: Športno društvo Ruše

 

Kodrič Severin

Za dolgoletno delo in prispevek k športni gimnastiki.

Predlagatelj: Športno društvo ruše.

 

Stanka Dvornik

Za udejstvovanje na družbenem, kulturnem in političnem področju.

Predlagatelj: Likovno društvo Rulik

 

Irena Fajt Šloser

Za dosežke, na področju predšolske vzgoje.

Predlagatelj: Župan

 

Rudolf Gaube

Za dolgoletno požrtvovalno delo, na področju gasilstva.

Predlagatelj: PGD, Bistrica ob Dravi

 

Franc Potočnik

Za dolgoletno predanost kegljaškemu športu.

Predlagatelj: Ivo Fras in Kegljaški klub Ruše

 

Ruševci - Ferdo Rataj

Ob 10. obletnici obstoja.

Predlagatelj: Pevsko društvo Ruše.

 

Vida Poš

Za požrtvovalno delo, na kulturnem področju.

Predlagatelj: KUD Svoboda, Bistrica ob Dravi in Krajevni odbor Rdečega križa, Bistrica ob Dravi

 

Silverija Belčič

Za požrtvovalno delo, na področju kulture.

Predlagatelj: KUD Svoboda, Bistrica ob Dravi in Krajevni odbor Rdečega križa, Bistrica ob Dravi

 

Roža Marija Knehtl

Za požrtvovalno delo,na kulturnem področju.

Predlagatelj: KUD Bezena

 

Športno društvo Bezena/Mirko Farasin

Ob 10. obletnici obstoja.

Predlagatelj: Športno društvo Bezena

 

Leto 2010

 

Društvo za razvoj Ruš

LIRA/ Pepelnik Vlado

Klemenc Tone

Hleb Vili

Mlajša folklorna skupina, KUD Bistrica ob Dravi/ Dajčman Miha

Kolbl Vili

Mihelak Srečko

Sternad Janez

Kosi Marjana

 

Leto 2009

 

Albert Žerdin

Za prizadevno delo v šahovskem društvu

Predlagatelj: Šahovsko društvo Ruše

 

Darko Juhart

Za dolgoletno delo na področju zborovskega petja

Predlagatelj: Pevsko društvo Ruše

 

Marija Cehner

Za dolgoletno humano delo

Predlagatelj: Društvo za razvoj Ruš, LIRA

 

Anka Ferlinc

Za udejstvovanje v kulturnem in družbenem življenju

Predlagatelj: KUD Franjo Sornik, Ruše

 

Simona Waldhüter in Anita Masilo

Za uspešno mentorstvo mlajših folkloristov.

 

Avgust Žvikart, Mira Rep, Neža Kramer

Za sodelovanje na družabnih in kulturnih dogodkih

Predlagatelj: Krajevni odbor, Bistrica ob Dravi

 

Ročnodelski krožek Škarjice, Bistrica ob Dravi

Za 20 let delovanja.

 

Ročnodelski krožek

KUD Bezena. Za 15 let delovanja

Predlagatelj: KUD Bezena

 

Zoran Kos

 

Leto 2008

 

Peter Obrovnik

Predlagatelj: Za prizadevno delo v Društvu upokojencev.

 

Polde Šporin

Za dolgoletno delo,na področju zborovskega petja.

 

Milko Homer

Za ustvarjanje, na glasbenem področju.

 

Violeta Ozvatič

Za izjemne dosežke v pedagoškem poklicu.

 

Nika Perunovič

Za ustvarjanje, na glasbenem področju.

 

dr. Edo Tovarnik

Za predanost poklicnemu poslanstvu.

 

Ivan Mikša

Za dolgoletno požrtvovalno raznašanje časopisa in, kot zgled skromnega ter delovnega sokrajana, ljubitelja našega okolja.

 

Robert Bažke

Za izjemne dosežke v strelskem športu.

 

Natalija Remšak Mikic

 

Uprastan d.o.o.

 

Leto 2007

 

Drago Klobasa

Predlagatelj: PGD Bistrica ob Dravi

 

Marija Flis

Podravsko gozdarsko društvo

Anica Černetič

Štefan Messer

Konstruktor VGR

Nigrad d.d.

Srednja glasbena in baletna šola, Maribor

 

Leto 2006

 

Tonček Kukovec

Predlagatelj: Športno društvo Bistrica ob Dravi, Krajevni odbor Bistrica ob Dravi

 

Ferdo Rataj

Predlagatelj: Pevsko društvo Ruše

 

Franc Svenšek

PredlagateljObčinski štab civilne zaščite, Občine Ruše

 

Irma Kmetič

 

Ivan Janže

Predlagatelj: Krajevni odbor Rdečega križa Ruše, OZ Slovenskih častnikov Ruše

 

Ročnodelski krožek, Pisani nagelj

Mohorjeva šola iz Celovca

Ivan Čerič

Marica Hartman

Društvo upokojencev Ruše

Elesprom d.o.o.

ŽPZ Grlice

 

Leto 2005

 

Peter Andrej

Za umetniške dosežke, na področju kant-avtorstva

Predlagatelj: Center za mlade Ruše-Cezam

 

Slavko Pori

Za prizadevno delo, na področju likovne umetnosti

Predlagatelj: Društvo za razvoj Ruš - LIRA

 

Jernej Mavrovič

Za odlične rezultate, na področju strelstva

Predlagatelj: Društvo za razvoj Ruš - LIRA

 

Alojzij Horvat

Za dolgoletno, nesebično, društveno delo

Predlagatelj: Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi

 

Urban Turjak

Za odličnost v umetniškem razvoju

Predlagatelj: Godba Ruše z mažoretno skupino

 

Benjamin Prednik

Za dolgoletno delo in predanost športu

Predlagatelj: NK Pohorje, Ruše

 

Minka Podgoršek

Za dolgoletno delovanje v odborih in krajevnih društvih

Predlagatelj: Franci Kuntner

 

Anžej Remšak

Za odlične uspehe in vzpodbudo.

 

Agroruše

 

Leto 2004

 

Marjana Zemljič Šibila

Za dolgoletno delo, na področju zborovskega petja.

 

Slavica Ajd

Za dolgoletno delo, na področju ljubiteljske kulture.

 

Simon Štelcer

Za odličnost v umetniškem razvoju.

 

Marjan Cvikl

Za dolgoletno delo, na področju športa.

 

dr. Jernej Črnko

Za znanstveno delo, na področju sadjarstva.

 

Jože Gašparič

Za uspešno dolgoletno delo v častniški organizaciji.

 

Kristina Hvalec

Za dosežke, na področju športa.

 

PIGD, Tovarna dušika Ruše

Za prispevek k razvoju gospodarstva in pomoč društvom.

 

ŽPZ KUD Svoboda Bistrica ob Dravi

Ob 30-letnici aktivnega delovanja.

 

Leto 2003

 

Henrik Rutnik

Za njegova plemenita dejanja

Predlagatelji: Jože in Slavko Hertiš, Nada Potrč, Stanka Filipi, Terezija Judar

 

Jože Potrč

Za njegovo predanost DZŠAM Ruše

Predlagatelj: Društvo šoferjev in avtomehanikov Ruše

 

Karl Lorenčič

Za prizadevno delo in uspešno vodenje Društva upokojencev

Predlagatelj: Društvo upokojencev Ruše

 

Erna Seršen

Za njena dolgoletna humanitarna prizadevanja.

 

Valter Lamut

Za pripadnost krvodajalstvu, ob 100 kratnem darovanju krvi.

 

Turistični odbor Bistrica ob Dravi

Za njegovo skrb, za urejeno okolje.

 

Ročnodelska sekcija KUD Franjo Sornik

Za 20 -letno delovanje in ohranjanje kulture

Predlagatelj: KUD Franjo Sornik in Krajevni odbor Smolnik

 

Just Poropat Kotnik

Za njegovo udejstvovanje na družbenem,kulturnem in političnem področju

Predlagatelj: Lovska družina Ruše

 

Zvonko Čelan

Za njegovo delo na področju gasilstva, kulture in dobrodelnosti

Predlagatelj: Prostovoljno gasilsko društvo Smolnik

 

Kegljaški klub Ruše

Ob 50-letnici delovanja

Predlagatelj: Župan Občine Ruše Vili Rezman

 

Vinko Caf

Mirko Kacjan

Viktor Jelatanc

Dušan Remšak

 

Leto 2002

 

Seltron d.o.o.

Za dolgoletno uspešno delo in podporo delovanju krajevnim društvom.

 

Slavka Kamerički

Za prizadevno delo, na kulturnem področju.

 

Vili Lešnik

Za dolgoletno humanitarno delovanje.

 

Vlasta Mavrovič

Za kulturno,družbeno udejstvovanje ter prispevek h krajevnemu življenju.

 

Natalija Prednik

Za odlične rezultate v strelskem športu.

 

Messer d.o.o.

Ob 10. obletnici delovanja in za podporo delovanju krajevnim društvom.

 

Srednja glasbena in baletna šola - enota Ruše

Ob 55. letnici obstoja.

 

Andrej Firbas

Ob 10. obletnici delovanja.

 

Družina Rabič

Gostilna Vernik

Nigrad

 

Leto 2001

 

Anton Sračnik

Za Izredne napore, ob osamosvojitvi Slovenije. 

 

Igor Kapus

Za njegov prispevek k družbenemu življenju.

 

Viktor Paradiž

Za dolgoletno humanitarno delovanje.

 

Nikola Perunovič

Za njegov trajen prispevek na umetniškem področju.

 

Benjamin Jug

Za njegov izjemen prispevek k razvoji Godbe Ruše.

 

Silva Kristan

Za predanost poklicnemu poslanstvu.

 

Milena Gašparič

Za njeno dolgoletno udejstvovanje na družbenem, kulturnem in političnem področju.

 

Starejša folklorna skupina Bistrica ob Dravi

Za prispevek na področju ljubiteljske kulture.

 

Inga Mohorko

Za njeno dolgoletno prizadevanje na področju ekologije.

 

Jože Urleb

Za prispevek k razvoju gasilske dejavnosti.

 

Veronika Žigart

Za prizadevno delo v Društvu upokojencev. 

 

Matjaž Javšnik

Za odličnost v umetniškem razvoju.

 

Dravske elektrarne Maribor

Priznanje za dolgoletno uspešno delo in izraz zadovoljstva ob dosedanjem sodelovanju.

 

Stanislav Karba

100 kratna darovalka krvi.

 

Leto 2000

 

Jaka Oset in Martina Plohl

Za izredne tekmovalne uspehe.

 

Shotokan karate - DO klub Ruše

Ob 25. obletnici delovanja.

 

Vili Ketiš

Za 40 let predanosti nogometu.

 

Franc Fašnik

Za neprecenljiv prispevek k razvoju gasilske dejavnosti.

 

Marija Mohorko "Ruška Babica"

Priznanje za njeno časti vredno predanost poklicnemu poslanstvu.

 

Duška Škerjanc

Za življenjsko delo, na področju ljubiteljske kulture.

 

Plinarna Maribor

Ob 130. obletnici delovanja.

 

Milan Eigner

Za dolgo letno nesebično delo, na področju kulture.

 

Franc Kuntner

Za skrb, za urejeno okolje in prostor h krajevnemu življenju.

 

Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše

Ob 50. obletnici dela.

 

Dragotin Plohl

Za prispevek k razvoju košarke.

 

Košarkarski klub Ruše

Ob 40. obletnici delovanja.

 

Mariborski vodovod

Ob 100. obletnici delovanja.

 

Leto 1999

 

MepPZ Ruše

Ob 30. obletnici delovanja.

 

Hinko Rutnik, Predsednik ZKO

Za dolgoletno in prizadevno delo, na področju kulture.

 

OV Pohorski bataljon, Enota Bistrica

Ob 20. obletnici delovanja.

 

Majoretna skupina Godbe Ruše

Ob 10. obletnici delovanja.

 

Tjaša Šulc

Za odličnost v umetniškem razvoju.

 

Natalija Prednik

Za evropski ter svetovni rekord in druge odlične rezultate.

 

Podjetje ALCHROM

Za trajen prispevek k razvoju občine.

 

Društvo upokojencev Ruše

Za dolgoletno uspešno delo, ob njegovi petdeset letnici.

 

Športno društvo Ruše

Ob 70. obletnici delovanja, za prispevek k razvoju kraja.

 

PGD Bistrica ob Dravi

Pb 90. letnici delovanja in za prispevek k razvoju kraja.

 

Bernard Geršak, župnik

Za varovanje kulturne dediščine.

 

Rudolf Žunko

Za udejstvovanje na družbenem, kulturnem in političnem področju.

 

Vrtec Pohorski bataljon, Enota Ruše

Ob 25. obletnici obstoja.

 

Moški pevski zbor - Društva upokojencev Ruše

Ob 40. obletnici.

 

Nogometni klub Pohorje

Spominska plaketa

Leto 2014

 

Kegljaški Klub Ruše

Ob 60. obletnici, uspešnega in aktivnega delovanja.

Predlagal: Center za mlade, Ruše

 

Anton Sračnik

Za zasluženo aktivno delovanje, na področju družbenega, ustvarjalnega in kulturnega utripa Smolnika, Ruš in širše okolice.

Predlagal: KUD Franjo Sornik in predlagatelji

 

Jože Gašparič

Za dolgoletno aktivno delo v območnih združenjih borcev, za vrednote NOB in slovenskih častnikov.

Predlagal: ZB NOV IN ZSČ

 

Leto 2013

 

Draga Fabjan

Za dolgoletno delovanje, na družbeno- političnem in kulturno-umetniškem področju ter, za prispevek k ustvarjanju pozitivnih vrednot naše družbe.

Predlagal: LDS, Združenje borcev, za vrednote NOB

 

Mešani pevski zbor, Ruše

50. obletnico delovanja.

Predlagal: Pevsko društvo, Ruše

 

Krožek ročnih del "Čebelice"

Ob 30. obletnici delovanja.

Predlagal: KUD Franjo Sornik, Smolnik

 

Leto 2012

 

Ivan Šetorič

Za dolgoletno delo, na področju kegljanja.

Predlagal: Kegljaški klub Ruše

 

dr. Biserka in dr. Viktor Jeletancev

Za dolgoletno dopoljnjujoče delo, na področju zdravstva.

Predlagal: Društvo "ZA"

 

Godba Ruše

Ob 85 letnici delovanja.

Predlagal: Godba Ruše

 

Leto 2011

 

Planinsko društvo Ruše

Ob 110 letnici delovanja.

Predlagala: Komisija

 

Ročnodelski krožek, Pisani Nagelj

Ob 25 letnici delovanja.

Predlagala: Štefka Hlade

 

Osnovna šola Janka Glazerja

Ob 80 letnic šolske zgradbe.

Predlagal: Ravnatelj, Ladislav Pepelnik

 

Zoran Kos

Za dolgoletno članstvo in prispevek, Planinskemu društvu Ruše.

Predlagal: Planinsko društvo Ruše

 

Leto 2010

 

PGD Ruše/Roj Janez

SD I. Pohorskega bataljona Ruše/Ljubo Germič

Geberit/ Urbančinč Marjan

Malec Nada

Kralj Ervin

Fašnik Franc

 

Leto 2009

 

Hmezad Jeklo

Predlagatelj: Hmezad Jeklo

 

PGD, Bistrica ob Dravi

Predlagatelj: PGD, Bistrica ob Dravi

 

Športno društvo Ruše ( se ni podelilo/odklonili)

Predlagatelj: Župan Občine Ruše, Vili Rezman

 

Društvo upokojencev Ruše

Predlagatelj: Župan Občine Ruše, Vili Rezman

 

Leto 2008

 

Stanko Podlesnik

Za dolgoletno in požrtvovalno delo, na področju strelstva.

 

Branko Andrej

Za dolgoletno delo, na področju glasbe.

 

Karl Lorenčič

Za uspešno vodenje društva upokojencev.

 

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Ruše

Ob 50 letnici delovanja.

 

Ustvarjalci folklorne dejavnosti, KUD Svoboda Bistrica ob Dravi

Ob 55. obletnici delovanja.

 

Alchrom Ruše / se ni podelilo, odklonili

 

Leto 2007

 

Šahovsko društvo Messer Slovenija, Ruše (70) let

Ob 70 letnici delovanja.

Predlagatelj: Šahovsko društvo Messer Slovenija, Ruše

 

KUD Svoboda, Bistrica ob Dravi (80 let)

Ob 80 letnici delovanja.

Predlagatelj: Krajevni odbor, Bistrica ob Dravi

 

Godba Ruše (80 let)

Ob 80 letnici delovanja.

Predlagatelj: Godba Ruše z mažoretno skupino

 

Čebelarska družina Ruše (80 let)

Ob 80 letnici delovanja.

Predlagatelj: Čebelarska družina Ruše

 

PGD Smolnik (100 let)

Ob 100 letnici delovanja.

Predlagatelj: PGD Smolnik

 

LD Ruše (60 let)

Ob 60 letnici delovanja.

Predlagatelj: Župan Občine Ruše, Vili Rezman

 

Janez Trup (70 let)

Predlagatelj: Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše

 

Marjan Hriberšek (70)

Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije

 

Leto 2006

 

Nk Pohorje Ruše

Predlagatelj: NK Pohorje Ruše

 

Ribiška družina

Predlagatelj: Ribiška družina Ruše

 

Združenje šoferjev in avtomehanikov Ruše

 

Franček Hribernik

Predlagatelj: Planinsko društvo Ruše

 

Leto 2005

 

Alenka Glazer

Za prispevek na umetniškem, znanstvenem in strokovnem področju.

Predlagatelj: Društvo za razvoj Ruš - LIRA

 

Srečko Dobljekar

Za prispevek k razvoju javnega življenja in gospodarstvo.

Predlagatelji: Igor Kapus, Karl Lorenčič in Anica Eigner

 

Leto 2004

 

Dr. Biba Tržan

Za prispevek na znanstvenem in strokovnem področju.

Predlagatelja: Milena Gašparič, Vili Rezman

 

Rok Vilčnik

Za "vodilno pero" mlajše generacije slovenskih dramaturgov.

Predlagatelja: Miha Krajnčevič in Vili Rezman

 

Duška Škerjanc

Za dolgoletno, požrtvovalno delo, na področju ljubiteljske kulture.

Predlagatelj: KUD Svoboda Bistrica ob Dravi

 

Ernest Kočivnik

Za življenjsko delo, na področju kulture.

Predlagatelj: KUD Franjo Sornik , Smolnik

 

Leto 2003

 

Mladinski odsek, Planinskega društva Ruše

Za njegovo 50-letno aktivno delovanje.

Predlagatelj: Planinsko društvo Ruše

 

OO Združenja borcev NOB

Za prispevek h gradnji skupnosti svobodnih narodov.

Predlagatelj: Združenje slovenskih častnikov ter Združenje veteranov vojne, za Slovenijo

 

Gena PEN

Za neizbrisno sled njenega dela na kulturnem in posvetnem področju.

 

Leto 2002

 

Godba Ruše z majoretno skupino

Za prispevek k razvoju kulturno umetniškega društva ustvarjanja, vzgoji mladih ter ugledu lokalne skupnosti.

 

Rafael Razpet

Za življenjsko delo na gospodarskem, političnem in društvenem življenju.

 

KUD Svoboda Bistrica ob Dravi

Ob 75. obletnici delovanja.

 

Območnemu združenju slovenskih častnikov Ruše

Ob 50. obletnici delovanja.

 

Leto 2001

 

Mirko Vovšek

Za življenjsko delo ,na kulturno-prosvetnem področju.

 

Planinsko društvo Ruše

Ob 100. obletnici delovanja.

 

Leto 2000

 

PGD Ruše

Ob 110. obletnici delovanja.

 

mag. Alojz Vrečko

Za uspešno kariero gospodarstvenika.