KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (KPP)

ČLANI KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE 2018 - 2022

1. Marjana Habjanič Jerčič (SD)

2. Larisa Lep (SDS)

3. Milan Petrič (ZA)

4. Dragica Jurše (NLVP)

5. Majda Kokol Čoralič (2x2)

SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (2014 - 2018)