KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (KPP)

ČLANI KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE 2018 - 2022

1. Marjana Habjanič Jerčič (SD) - predsednica

2. Larisa Lep (SDS) - podpredsednica

3. Milan Petrič (ZA)

4. Dragica Jurše (NLVP)

5. Majda Kokol Čoralič (2x2)

SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (2018 - 2022)


SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RUŠE (2014 - 2018)