KRAJEVNI ODBOR BISTRICA OB DRAVI

Člani Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi 2018 - 2022

  1. Viljem Žvegler (DeSUS) - predsednik

  2. Gordana Kramberger (SDS) - podpredsednica v odstopu

  3. Mojca Jančar (#SKUPAJ)

  4. Marjanca Karba (#SKUPAJ)

  5. Mirko Urleb (SD)

  6. Ludvik Mezek (NLVP)

  7. Martina Leskovar (LEVICA)