KRAJEVNI ODBOR RUŠE

Člani krajevnega odbora 2018 - 2022

  1. Marina Džogazovič ZA)
  2. Irena Fajt Šloser (DeSUS) - podpredsednica v odstopu
  3. Marko Ozim (ZA)
  4. Milan Petrič (ZA)
  5. Tomaž Rokavec (#SKUPAJ) 
  6. Dušan Sernc (SD)
  7. Vojko Podrzavnik (2x2)
  8. Gregor Krofič (2x2)
  9. Slavica Ličen (SAB)

Seje KO Ruše 2018 - 2022