ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE (OIPOR)

ČLANI ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE 2018 - 2022

  1. Davorin Bandelj (LEVICA)
  2. Mojca Potrč (2x2)
  3. Vlasta Čobal Sedmak (ZA)
  4. Anita Polak (NLVP)
  5. Slavica Ajd (NLVP)

ČLANI ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE 2014 - 2018

  1. Martin Lesjak (SD) - predsednik
  2. Vlasta Čobal Sedmak (ZA) - članica
  3. Metka Žvegla (NLPS) - članica
  4. Janez Trup (DeSUS) - član
  5. Rozana Pirš (Levica) - članica
 

SEJE ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE