ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE (OIPOR)

ČLANI ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE 2018 - 2022

  1. Mojca Potrč (2x2) - predsednica
  2. Vlasta Čobal Sedmak (ZA) - podpredsednica
  3. Davorin Bandelj (LEVICA)
  4. Anita Polak (NLVP)
  5. Slavica Ajd (NLVP)

SEJE ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE 2018 - 2022


SEJE ODBORA ZA IZVEDBO PRAZNIKA OBČINE RUŠE 2014 - 2018