ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S POŽARNIMI SREDSTVI

ČLANI ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA OBČINE RUŠE 2018 - 2022

  1. Drago Bolčina, predsednik - predstavnik lokalne skupnosti
  2. Danijela Strnad, članica - predstavnica PGD Ruše
  3. Matjaž Zep, član - predstavnik PGD Bistrica ob Dravi
  4. Cvetko Ketiš, član - predstavnik PGD Smolnik
  5. Tomaž Ketiš, član - predstavnik zavarovalništva

Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Ruše


ČLANI ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S POŽARNIMI SREDSTVI OBČINE RUŠE 2014 - 2018

  1. Drago Bolčina, predsednik, predstavnik lokalne skupnosti
  2. Danijela Strnad, članica, predstavnica PGD Ruše
  3. Janja Kosar, članica, predstavnica PGD Bistrica ob Dravi
  4. Jasna Dobaj, članica, predstavnica PGD Smolnik
  5. Tomaž Ketiš, član, predstavnik zavarovalništva

Sklep o imenovanju Odbora za razpolaganje s požarnimi sredstvi

 

SEJE ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S POŽARNIMI SREDSTVI (2014 - 2018)