ČLANI IN ZAPISNIKI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (SPVCP)

Sklep o ustanovitvi SPVCP

ČLANI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RUŠE 2018 - 2022

 1. Lovro Bačun, član OSOR, predsednik
 2. Anton Gmeiner, predstavnik Občinske uprava Občine Ruše, podpredsednik
 3. Danilo Lešnik, član OSOR
 4. Franc Osvald, predstavnik Policijske postaje Ruše
 5. Miro Jaušovec, predstavnik OŠ Janka Glazerja Ruše
 6. Samo Robič, predstavnik Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše
 7. Miran Klemen, predstavnik ZŠAM Ruše
 8. Igor Rep, predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
 9. Miroslav Strnad - predstavnik javnega podjetja oz. gosp. služba, ki se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem cestne infrastrukture

ČLANI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RUŠE 2014 - 2018

 1. Barbara JERT / SMC / predsednica
 2. Jožef POTRČ / predstavnik ZŠAM / podpredsednik
 3. Lovro BAČUN / NLR / član
 4. Stanislav KRAINER / NLPS / član
 5. Lea KRAJNC / MIR / članica
 6. Boštjan JERMAN / Občinska uprava / član
 7. Franc OSVALD / Policijska postaja Ruše / član
 8. Miro JAUŠOVEC / Predstavnik OŠ Janka Glazerja Ruše / član
 9. Mitja PEČAR / predstavnik GSKŠ Ruše / član
 10. Igor REP / predstavnik medobčinskega redarstva / član
 11. Milivoj ROČENOVIČ / načrtovanje prostora in prometna ureditev / član

SEJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (2014 - 2018)