ZAPISNIKI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (SPVCP)

Sklep o ustanovitvi SPVCP

ČLANI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RUŠE 2014 - 2018

 1. Barbara JERT / SMC / predsednica
 2. Jožef POTRČ / predstavnik ZŠAM / podpredsednik
 3. Lovro BAČUN / NLR / član
 4. Stanislav KRAINER / NLPS / član
 5. Lea KRAJNC / MIR / članica
 6. Boštjan JERMAN / Občinska uprava / član
 7. Franc OSVALD / Policijska postaja Ruše / član
 8. Miro JAUŠOVEC / Predstavnik OŠ Janka Glazerja Ruše / član
 9. Mitja PEČAR / predstavnik GSKŠ Ruše / član
 10. Igor REP / predstavnik medobčinskega redarstva / član
 11. Milivoj ROČENOVIČ / načrtovanje prostora in prometna ureditev / član

SEJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (2014 - 2018)