KOMISIJA ZA MANDATNA VPRASANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA (KMVVI)

ČLANI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 2014 - 2018

  1. Petra Mušič – predsednica
  2. Aleksander Brunčko – podpredsednik 
  3. Andreja Markač Hleb – članica
  4. Barbara Jert – članica
  5. Drago Bolčina - član

SEJE IN ZAPISNIKI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Redne seje:

Dopisne seje:

Izredne seje:

http://www.ruse.si/scripts/download.php?file=/data/upload/Zapisnik_1_dopisne_seje_KMVI___oktober_2015(1).pdf