KOMISIJA ZA MANDATNA VPRASANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA (KMVVI)


ČLANI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 2018 - 2022

  1. Lovro Bačun (2x2 - Neodvisna lista) - predsednik
  2. Irena Kukovec Stajan (#SKUPAJ) - podpredsednica
  3. Mag. Bojana Muršič (SD)- članica
  4. Darko Knez (ZA) - član
  5. Drago Bolčina (LEVICA) - član

SEJE IN ZAPISNIKI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 2018 - 2022

Redne seje:

 

Dopisne seje: 

 

 


ČLANI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 2014 - 2018

  1. Petra Mušič – predsednica
  2. Aleksander Brunčko – podpredsednik 
  3. Andreja Markač Hleb – članica
  4. Barbara Jert – članica
  5. Drago Bolčina - član

SEJE IN ZAPISNIKI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 2014 - 2018

Redne seje:

Dopisne seje:

Izredne seje:

http://www.ruse.si/scripts/download.php?file=/data/upload/Zapisnik_1_dopisne_seje_KMVI___oktober_2015(1).pdf