ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE (2014 - 2018)

ČLANI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 2014 - 2018

  1. Jožef Babič (AL) - predsednik
  2. Andreja Markač Hleb (NLR) - podpredsednica
  3. Marjan Hertiš (ZA) - član
  4. Danica Bozi (SD) - članica
  5. Mirko Farasin (NLPS) - član
  6. Lea Krajnc (MIR) - članica
  7. Bojana Maruško (SMC) - članica

SEJE IN ZAPISNIKI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE