ČLANI ODBORA ZA JAVNE FINANCE 2018 - 2022

1. Mag. Bojana Muršič (SD) - predsednica

2. Ladislav Pepelnik (#SKUPAJ) - podpredsednik

3. Tamara Gornjak (2x2) - članica

4. Tomi Prosnik (ZA) - član

5. Aleksander Brunčko (SDS) - član


SEJE IN ZAPISNIKI ODBORA ZA JAVNE FINANCE 2018 - 2022