ČLANI ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA 2018 -2022

1. Martin Lesjak (SD) - predsednik

2. Lovro Bačun (2x2) - podpredsednik

3. Silvo Rep (#SKUPAJ) - član

4. Mihael Hleb Oset (NLVP) - član

5. Robert Leva (LEVICA) - član


SEJE IN ZAPISNIKI ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA 2018 - 2022