ČLANI ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA 2018 -2022

1. Martin Lesjak (SD) - predsednik

2. Lovro Bačun (2x2) - podpredsednik

3. Silvo Rep (#SKUPAJ) - član

4. Barbara Jert (ZA) - članica

5. Robert Leva (LEVICA) - član


SEJE IN ZAPISNIKI ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA 2018 - 2022

Redne seje:

 

 Izredne seje: