POSLOVNIK OSOR

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/11).

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše