POSLOVNIK OSOR

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše (objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 23/18).