POSLOVNIK OSOR

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/18).

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše