STATUT OBČINE RUŠE

Statut Občine Ruše  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11 in 34/12).

Statut Občine Ruše