STATUT OBČINE RUŠE

Statut Občine Ruše  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18).

Statut Občine Ruše