STATUT OBČINE RUŠE

Statut Občine Ruše (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 23/18).