STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA (SPK)

ČLANI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 2014 - 2018

  1. Marjana Kotnik Poropat (DeSUS) - predsednica
  2. Zdenka Steblovnik Župan (NLPS) - podpredsednica
  3. Drago Škof (SD) - član
  4. Andreja Markač Hleb (NLR) - članica
  5. Polonca Javornik (NLVP) - članica

SEJE IN ZAPISNIKI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE