VARNOSTNI SOSVET OBČINE RUŠE (VSOR)

Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da občina Ruše skupaj s Policijsko postajo Ruše preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov.

Cilji Varnostnega sosveta so:

 • zmanjšanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti,
 • povečan občutek varnosti,
 • partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami,
 • medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah,
 • soodgovornost in porazdelitev nalog za zagotavljanje varnosti med partnerji.

Poslovnik Varnostnega sosveta Občine Ruše

ČLANI VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE RUŠE 2018 - 2022

1.   županja Občine Ruše – Urška Repolusk, predsednica
2.   komandir Policijske postaje Ruše – Simon Premzl
3.   predstavnik PP Ruše – vodja policijskega okoliša – Franc Osvald
4.   predstavnik OSOR – Andrej Pliberšek
5.   predstavnik Občinske uprave Občine Ruše – Anton Gmeiner
6.   predstavnica Centra za socialno delo Ruše – Irena Zupanič Žigart
7.   predstavnik krajevnih odborov –  Ivan Fras
8.   predstavnik osnovne šole – Miro Jaušovec
9.   predstavnik GSKŠ – Samo Robič
10. predstavnik komunalne inšpekcije – Dejan Dušej
11. predstavnik medobčinskega redarstva – Igor Rep
12. predstavnik ZŠAM Ruše – Jože Potrč
13. predstavnik službe za CZ in reševanje – Petra Strnad
14. predstavnik občinskega gasilskega poveljstva – Drago Strnad

Sekretarka VSOR – mag. Truda Vene


ČLANI VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE RUŠE 2014 - 2018

 1. Uroš Razpet, župan Občine Ruše
 2. Aleš Hanžekovič, komandir Policijske postaje Ruše
 3. Franc Osvald, predstavnik Policijske postaje Ruše, vodja policijskega okoliša
 4. Mihael Hleb Oset, predstavnik Občinskega sveta Občine Ruše
 5. Boštjan Jerman, predstavnik Občinske uprave Občine Ruše
 6. Sabina Gaube, predstavnica krajevnih odborov
 7. Simona Eferl, predstavnica Centra za socialno delo Ruše
 8. Ladislav Pepelnik, predstavnik osnovne šole
 9. Marjan Kukovič, predstavnik Gimnazije in srednje kemijske šole
 10. Branko Ašič, predstavnik komunalne inšpekcije
 11. Igor Rep, predstavnik medobčinskega redarstva
 12. Jože Potrč, predstavnik ŽŠAM Ruše
 13. Aleksander Brunčko, predstavnik službe za CZ in reševanje
 14. Drago Strnad, predstavnik občinskega gasilskega poveljstva

Sklep o imenovanju Varnostnega sosveta Občine Ruše

 • Sekretarka Varnostnega sosveta Občine Ruše: Truda Pepelnik

Sklep o imenovanju sekretarja VSOR

 

SEJE VARNOSTNEGA SOSVETA (2014 - 2018)