Nogometni stadion NK Pohorje

Nogometni klub Pohorje

Stadionska ulica 15,

2342 Ruše

Tel/Fax: 02 668 80 40 info@nk-pohorje.si,

trenerji@nk-pohorje.si

V nogometnem klubu Pohorje se je vse začelo leta 1956 in vse do danes je na stadionu v Rušah žogo brcalo veliko število ljubiteljev okroglega usnja.

NK Pohorje je klub s tradicijo, ki želi z načrtnim delom z mladimi postati moderen, stabilen in v prihodnost usmerjen klub. Tako si z lastnimi močmi in načrtnim ter strokovnim delom z mladimi nogometnimi navdušenci želijo zagotoviti stalno mesto med najboljšimi klubi v državi. Osnovna usmerjenost kluba je usmerjena v delo z mladimi, ki bodo pod strokovnim vodstvom izbranih trenerjev predstavljali okostje članske ekipe.

Leta 1948 je Komite za fiskulturo pri Predsedstvu vlade LRS, v okviru petletnih planov določila kot prioritetni telovadni objekt na območju Ruš izgradnjo stadiona. Dela so se pričela leta 1948. Nogometaši so začeli stadion uporabljati leta 1954. Leta 1957 je bila na severni strani stadiona postavljena še lesena baraka za garderobe. Leta 1974 se je okrog igrišča postavila ograjo, popravljena je bila baraka za garderobe, postavljena nova kabina za rezervne igralce… Leta 1992 so podrli večji del lesene barake ter zgradili nove garderobe, sanitarije in pisarno. Leta 1998 se je prenovilo igrišče, postavili se je snemalni stolp in semafor. Leta kasneje se je rekonstruirala nova tribuna. Nov prostor je bil namenjen tudi novinarjem in gostom. Prav tako se je regenerirala travnata površina. Nadaljevala so se dela na pomožnem igrišču, postavila se je razsvetljava na pomožnem igrišču. V letu 2009 se je prestavila ograja in opravil se je izkop atletske steze, asfaltnega igrišča ter dovoz zemlje. V letu 2011 je planiran začetek posodobitve igrišč.

Pod glavno tribuno je urejen klubski bar. Po želji lahko posamezniki in podjetja tudi najamejo za lastno uporabo. Bar je ustreznu funkcionalno opremljen. Za najem pokličite 041 800 883 (Matjaž Jert) ali nas kontaktirate na info@nk-pohorje.si.

 

Predsednik Andrej Zavec 041 620 807 andrej.zavec@gmail.com