Usmeritve pri izvrševanju nalog na področju varstva pred hrupom

Za nadzor je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor.

Usmeritve pri izvrševanju nalog na področju varstva pred hrupom za leto 2019