Gimnazija in srednja kemijska šola

Gimnazija in srednja kemijska šola RUŠE

Šolska ulica 16,

2342 RUŠE

telefon 02/ 63-00-800

fax 02/ 63-00-801

telefon zbornica 02/ 63-00-810

telefon dijaški dom 02/ 63-00-816

e-pošta info@gimnazija-ruse.org

Na Gimnaziji in srednji kemijski šoli izobražujejo v naslednjih programih:

splošna gimnazija,

kemijski tehnik,

farmacevtski tehnik.

Že davnega leta 1645 so v Rušah ustanovili Ruško latinsko šolo. Popularno so jo imenovali kar ruška gimnazija. V času svojega delovanja (do leta 1761 ) je slovela tudi zunaj meja tedanje avstrijske domovine. Srednje šolstvo se je v Rušah znova “prebudilo” po 2. svetovni vojni. V zgodovini naše šole so pomembne naslednje letnice:

1947 – ustanovitev Industrijske šole kemične stroke Ruše

1951 – pričetek izobraževanja kemolaborantov

1959 – pričetek izobraževanja kemijskih tehnikov

1960/61 – šola se je preimenovala v Tehniško šolo kemijske stroke Ruše

1993/94 – šola je prerasla v Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše

2003/04 – pričetek izobraževanja farmacevtskih tehnikov

Ob ruški cerkvi sredi vasi še zmeraj stoji poslopje iz 18. stoletja, v katerem je bila znamenita ruška latinska šola, ki je delovala od 1645 pa do 1760 leta. O delovanju ruške gimnazije pričajo zapisi v znameniti latinski kroniki. O kulturni razvitosti kraja v preteklih stoletjih pričajo tudi zapisi o verskih igrah, ki so jih uprizarjali dijaki gimnazije ob različnih priložnostih.

ODLIČNE PROSTORSKE MOŽNOSTI in pa prizadevanja vseh delavcev šole za povečanje števila vpisanih zlasti v letih po osamosvojitvi Slovenije so prispevale k temu, da so šolske oblasti začele razmišljati o uvedbi novih programov izobraževanja v Rušah. Še največ možnosti je imel program gimnazije, saj se je vpis v gimnazije z vsakim letom povečeval, mariborske gimnazije pa niso mogle več povečevati števila oddelkov.

V APRILU LETA 1993 je Ministrstvo za šolstvo ruški šoli odobrilo gimnazijski program. V prvem letu je obiskovalo gimnazijo za štiri oddelke gimnazijcev; izobraževanje v obeh kemijskih programih se je še zmeraj nadaljevalo. Leto kasneje se je v 1. letnik vpisalo kar pet oddelkov gimnazijcev. Z uvedbo strokovnih gimnazij se je število oddelkov prvih letnikov žal zmanjšalo. Prizadevamo pa si, da bi gimnazija v Rušah pognala korenine, da bi rastla kvalitetno, kar bi povečalo njen ugled in utrdilo njeno mesto med gimnazijami v SV Sloveniji.

V LETU 2003 smo na šoli začeli izobraževati tudi v programu farmacvetski tehnik, ki je prinesel veliko odličnih dijakov in novo perspektivo za šolo in okolje. Prav tako pa smo začeli vpisovati v maturitetni tečaj, v katerem je svojo življenjsko priložnost našlo veliko dijakov s končano poklicno maturo.