Vrtec v Bistrici ob Dravi

Enota Vrtec Bistrica ob Dravi je od matične šole oddaljena 5 kilometrov in stoji v naselju Bistrica ob Dravi.

Je dvooddelčna enota, katero obiskujejo otroci prvega (1 – 3 leta) in drugega starostnega obdobja (3 – 6 let). Glede na starost vpisanih otrok oblikujemo oddelek prvega starostnega obdobja oz. kombiniran oddelek, v katerem so združeno otroci prvega in mlajši otroci drugega starostnega obdobja, ter heterogen oddelek drugega starostnega obdobja.

Vrtec obdaja veliko, pestro opremljeno igrišče, ki nudi otrokom in vzgojiteljicam veliko možnosti za učenje in igro na prostem.

Okolica vrtca – vznožje Pohorja, travniki, polja in gozd, ter manjše urbano naselje dopolnjujejo dobre pogoje za delo in življenje.

Prav majhnost enote daje občutek domačnosti in še posebno povezanost ter sodelovanje z okoljem. Otroci so vključeni v celodnevni program, v okviru katerega izvajamo tudi obogatitvene dejavnosti, dodatno pa so še ponujamo dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke zavoda ali zunanji izvajalci.

Obogatitvene dejavnosti so v večini namenjene otrokom drugega starostnega obdobja, dodatne dejavnosti pa otrokom od 4. leta dalje.

Dodatne dejavnosti so organizirane v enoti, če je prijavljenih dovolj otrok, sicer se priključijo k skupini v enoti Vrtec Ruše. Večina dodatnih dejavnosti je organiziranih po 15.00 uri.