Vrtec v Rušah

Enoto sestavlja 9 skupin, ki so razporejene v dveh stavbah in v matični osnovni šoli.

V manjši stavbi vzpostavljajo prve stike z vrtec, ter se kasneje sproščeno igrajo in učijo otroci prvega starostnega obdobja (1-3 leta), ki so razporejeni v dve skupini. Igralnici in prostorna garderoba ter veliko igrišče ob stavbi nudijo otrokom prijetne možnosti bivanja .

V večji stavbi je 6 oddelkov, v katere vključujemo otroke prvega (2 – 3 leta) in drugega (3 – 6 let) starostnega obdobja. Igralnice in spremljevalni prostori za otroke so prostorni in opremljeni tako, da nudijo vse možnosti kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela tako cele skupini, kot manjših skupin in individualnega dela.

Igralnicam dajejo posebni pečat tudi otroci sami, s svojimi izdelki, ki nastajajo pri vsakodnevnem delu.

Stavba je sestavljena iz dveh enakih delov s po tremi igralnicami, ki ju povezuje dolg hodnik in centralna kuhinja. Neposredna bližina obeh stavb nudi otrokom in strokovnim delavkam možnosti za povezovanje na različnih nivojih življenja in dela vrtca, malčkom pa olajša prehod iz ene stavbe v drugo . Vse skupine lahko za bivanje na prostem, ob različnih možnostih za sprehode, koristijo tudi dvoje velikih igrišč, opremljenih s peskovniki in različnimi igrali.

Od šolskega leta 2009/10 se otroci starejše skupine (5 – 6 let e) igrajo in učijo tudi v stavbi osnovne šole. Prostorno učilnico smo s primernim pohištvom in didaktičnim materialom za predšolske otroke preuredili v prijetno igralnico, kar omogoča, da življenje in delo teče v ritmu vrtca, obenem pa otroci postopoma spoznavajo prostore šole, v katero bodo kmalu zakorakali kot prvošolčki. Z večkratnimi obiski sovrstnikov v matični stavbi vrtca in na igrišču, ter z vključevanjem v skupne dejavnosti in prireditve na nivoju vrtca vzdržujemo medsebojno povezanost.

Obogatitvene dejavnosti:

Mali sonček / športna značka

– pevski zbor

– cicibanova bralna značka

– lutkovni abonma

– ure pravljic v knjižnici

– igre v vodi

Dodatne dejavnosti: Dodatne dejavnosti vodijo strokovne delavke in zunanji izvajalci. Potekajo izven časa neposrednega dela z otroki (po 15.00 uri), razen plavalnega in smučarskega tečaja. Vanje se lahko vključujejo otroci od 4. leta starosti po lastni izbiri in željah.

- tuj jezik – nemščina

( Cilji: • Spoznavanje značilnosti tujega jezika. Dejavnosti: • učenje posameznih besed in fraz, • učenje pesmic in rajalnih iger).

– planinski krožek ( Spodbujanje otrok in staršev k aktivnemu preživljanju prostega časa ).

– folklorna skupina ( razvijanje gibalnih sposobnosti in občutka za ritem ).

 

http://www.glazer.si/nas-vrtec/

 E-pošta: vrtec.osmbjg@guest.arnes.si

vrtec.ruse@gmail.com