JAVNI NATEČAJI IN RAZPISI


Javni razpis za prosto delovno mesto »Vzdrževalec IV - II« v Režijskem obratu

Javni razpis za prosto delovno mesto »Vzdrževalec IV - II« v Režijskem obratu

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku

Datum razpisa:18. 2. 2020

Rok za prijavo: 26. 2. 2020


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto "Čistilka I"

Datum objave: 28. 1. 2020

Rok za prijavo: 31. 1. 2020 

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto »Čistilka I«

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku javnega razpisa


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19-ZPosS), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

»GRADBENI TEHNIK V« v Režijskem obratu

 

Datum objave: 25. 10. 2019

Rok za prijavo: 30. 10. 2019

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključku javnega razpisa


Javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta direktor občinske uprave

Občina Ruše, na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE OBČINE RUŠE

 

Datum objave: 10. 10. 2019

Rok za prijavo: 18. 10. 2019

Besedilo javnega razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključku natečaja


Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - PLESKAR

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

PLESKAR v Režijskem obratu

Datum objave: 11. 3. 2019

Rok za prijavo: 22. 3. 2019

Razpis

Obveščamo vas, da vlogo za zaposlitev lahko oddate do vključno 22. 3. 2019, saj je bil po pomoti napačno zapisan datum sprejema prijav na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Obrazec za prijavo


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - KOMUNALNI DELAVEC

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

"KOMUNALNI DELAVEC II" v Režijskem obratu

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 27. 2. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - VIŠJI SVETOVALEC

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 2. 3. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

 

Na podlagi 56. in v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše (št. 100-0005/2016-1 z dne 28. 6. 2016, s spremembami in dopolnitvami) Občina Ruše objavlja

javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

Besedilo javnega natečaja

Obvestilo o zaključenem postopku

Datum objave: 28. 12. 2017

Rok za prijavo: 31. 1. 2018

 


Javni razpis za prosto delovno mesto: Vzdrževalec IV-II v režijskem obratu

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:

VZDRŽEVALEC IV-II v režijskem obratu

Datum objave: 13. 7. 2017

Rok za prijavo: 16. 8. 2017

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec