JAVNI NATEČAJI IN RAZPISI

Javni razpis za prosto delovno mesto: Vzdrževalec IV-II v režijskem obratu

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:

VZDRŽEVALEC IV-II v režijskem obratu

Datum objave: 13. 7. 2017

Rok za prijavo: 16. 8. 2017

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec