JAVNI NATEČAJI IN RAZPISI


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto - KOMUNALNI DELAVEC

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto:

"KOMUNALNI DELAVEC II" v Režijskem obratu

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 27. 2. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - VIŠJI SVETOVALEC

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Datum objave: 22. 2. 2018

Rok za prijavo: 2. 3. 2018

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obvestilo o zaključenem postopku


Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

 

Na podlagi 56. in v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ruše (št. 100-0005/2016-1 z dne 28. 6. 2016, s spremembami in dopolnitvami) Občina Ruše objavlja

javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

Besedilo javnega natečaja

Obvestilo o zaključenem postopku

Datum objave: 28. 12. 2017

Rok za prijavo: 31. 1. 2018

 


Javni razpis za prosto delovno mesto: Vzdrževalec IV-II v režijskem obratu

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:

VZDRŽEVALEC IV-II v režijskem obratu

Datum objave: 13. 7. 2017

Rok za prijavo: 16. 8. 2017

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec