Društva, klubi, družine, združenja in zveze v Občini Ruše

Opombe:

 • seznam nazadnje ažuriran dne 25.02.2015 (redno ažuriran seznam je dostopen na povezavi mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces)
 • na seznamu so tudi taki, ki so neaktivni, a še zmeraj v registru
 • z zvezdico (*) so označeni člani Športne zveze Ruše
 • društva so po sklopih razvrščena po datumu nastanka, vendar so nekatera od njih od nastanka skozi delovanje zamenjala prvoten naziv

Kulturna društva

 • KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi, Ul. 27. decembra, Bistrica ob Dravi, Ana Polak
 • Pevsko društvo Ruše, Falska cesta 24, Ruše, Truda Pepelnik
 • KUD Bezena, Bezena 17a, Ruše, Štefanija Napotnik
 • Likovno društvo RULIK, Trg vstaje 9, Ruše, Stanislava Dvornik
 • Godba Ruše, Falska cesta 15, Ruše, Iztok Šporin
 • KUD ČETRTI DAN, Falska cesta 24, Ruše, Lidija Sabolek
 • Društvo za razvoj LIRA, Falska cesta 24, Ruše, Ladislav Pepelnik
 • KUD Franjo Sornik, Glazerjeva ulica 29, Ruše, Biserka Apšner
 • Kulturno izobraževalno društvo ZALE, Smolnik 71, Ruše, Helga Šauperl
 • Twirling klub Ruše, Knupleževa ulica 4, Monika Zalar
 • Društvo konceptualne glasbe, Log 195, Bistrica ob Dravi, Natalija Kovačič
 • Društvo za poslikavo telesa in slikarstvo, Knupleževa ulica 10, Ruše, Matjaž Ozim
 • Glasbeno društvo Mikrofon, Vivatova ulica 8, Ruše, Neven Lisica
 • Umetnostno društvo ARTONELO, Mali Beograd 5, Ruše, Aleš Vunjak
 • Kulturno društvo Vašteater, Dravska ulica 9A, Bistrica ob Dravi, Mihael Kranjčević

Gasilska društva

 • PGD Bistrica ob Dravi, Ruška cesta 94, Bistrica ob Dravi, Boštjan Kašman
 • PGD Ruše, Kidričeva ulica 3, Ruše, Kristijan Repolusk
 • PGD Smolnik, Gasilska ulica 7, Ruše, Aleš Stražar

Ostala društva in klubi

 • Turistično društvo Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, Miro Jaušovec
 • Društvo upokojencev Ruše, Mariborska cesta 13, Ruše, Karl Lorenčič
 • Felinološko društvo MUC ELITE, Cesta v Log 31, Bistrica ob Dravi, Ina Jenšac
 • Društvo kmečkih žena Ruše, Trg vstaje 4, Ruše, Helga Šauperl
 • Društvo prijateljev mladine Ruše, Falska cesta 15, Ruše, Leonida Zalar
 • Klub prijateljev narave, Smolnik 38, Dušan Grimšič
 • Info klub Ruše, Drevoredna ulica 7, Ruše, Bojan Žerjal
 • Društvo prijateljev Ruš, Bezena 112, Ruše, Aleksander Brunčko
 • Kreativno društvo INSTINKT, Ajdova ulica 4, Bistrica ob Dravi, Katja Štraus, drustvoinstinkt@gmail.com
 • Mladinski klub DRUMLA, Koroška ulica 37, Ruše, Marko Ozim
 • Društvo gibalno oviranih oseb z invalidnostjo Ruše, Falska cesta 17, Ruše, Robert Kopše
 • Društvo ljubiteljev MUC-ove postrvi, Smolnik 49, Ruše, Ivica Vicman
 • Društvo Mavrica Ruše, Koroška ulica 14, Ruše, Franc Potočnik
 • *Društvo Ruško, Šolska ulica 16, Ruše, Romana Jerkovič, romana.jerkovic@triera.net
 • Kinološko društvo Ruše, Aškerčeva ulica 15, Ruše, Dušan Obrovnik
 • Društvo Ajda Ruše, Falska cesta 99, Ruše, Marijan Hertiš
 • Svarun - društvo za kulturno turistični razvoj, Falska cesta 110, Ruše, Tine Marinšek
 • Socialno pedagoško društvo Mirno morje Slovenija, Kidričeva ulica 17, Renata Ulbl
 • Društvo za kakovost življenja SENA, Dravska ulica 2, Bistrica ob Dravi, Marta Rep, drustvo.sena@gmail.com
 • Terapevtsko meditativno združenje TARINA HIŠA, Knifičeva ulica 10, Ruše, Tatjana Ramšak
 • Klub za boljše življenje VITTA Ruše, Knifičeva ulica 19, Ruše, Marjana Kotnik Poropat
 • Društvo za prihodnost Slovenije, Trpinova ulica 20, Ruše, Drago Bolčina
 • Ljudsko društvo Ruše, Gozdarska ulica 5, Ruše, Dušan Ciril Jakop
 • Socialno pedagoško društvo za doživljajsko pedagogiko Mirno morje, Ruška cesta, Bistrica ob Dravi, Mirjana Babin Črnko
 • Društvo upokojencev Smolnik, Glazerjeva ulica 29, Ruše, Milica Kosi
 • Društvo Moja pravica, Stadionska ulica 15, Ruše, Marko Ozim
 • Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca KURS, Falska cesta 24, Ruše, Urban Žunko
 • Društvo ZA - Združena akcija, Stadionska ulica 15, Ruše, Marko Ozim
 • Društvo Alternativa Ruše, Tovarniška cesta 51, Ruše, Vasja Likavec
 • Društvo Zavetje, Vinska pot 18, Ruše, Irena Kukovec Stajan
 • Društvo Turistično informativni center Ruše, Falska cesta 24, Ruše, Doroteja Peček
 • Popotniško društvo KOKOS, Ulica Ruške čete 5, Ruše, Živana Žerjal
 • Društvo za poslikavo telesa in slikarstvo, Knupleževa ulica 10, Matjaž Ozim
 • BISTRA - društvo za pomoč starejšim in invalidom, Sončna ulica 33, Bistrica ob Dravi, Miroslav Simonič
 • DRUŠTVO ADVANS, Društvo za spodbujanje družbenega razvoja in napredka, Ul. Ruške čete 7, Ruše, Barbara Pridgar
 • Društvo Turistično informativni center Dravske doline, Falska cesta 24, Ruše, Helena Plečko
 • RAZISKOVALNO DRUŠTVO MILANA ROBIČA, Ul. Ruške čete 3, Ruše, Milan Robič
 • Društvo za pripravo in izvedbo donatorskih razpisov MEDIAS-SPEKTER, Log 97, Bistrica ob Dravi, Lucijan Vihar
 • Društvo za oživitev Pečk, Log 205, Bistrica ob Dravi, Lea Oset

Družine

 • Lovska družina Ruše, Lobnica 20, Ruše, Bojan Urbančič
 • *Ribiška družina Ruše, Ob Dravi 9, Ruše, Jožef Štraus, info@rd-ruse.si
 • Čebelarska družina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, Rudi Viher

Združenja

 • Združenje šoferjev in avtomehanikov Ruše, Mali Beograd 6, Ruše, Jožef Potrč
 • Območno združenje slovenskih častnikov Ruše, Ul. Ruške čete 3, Ruše, Jože Gašparič
 • Združenje borcev za vrednote NOB Občine Ruše, Ul. Ruške čete 3, Ruše, Jože Gašparič
 • Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše, Ulica Ruške čete 3, Ruše, Anton Sračnik
 • Varnostno združenje Slovenije, Dravska ulica 17, Bistrica ob Dravi, Mitja Žnidarič

Zveze

 • Gasilska zveza Ruše, Kidričeva ulica 3, Ruše, Anita Mally
 • Športna zveza Ruše, Trg vstaje 3, Ruše, Matjaž Vodušek, sz.ruse@siol.net
 • Zveza slovenskega ženskega hokeja, Tovarniška cesta 51, Berno Nedog

Opombe:

 • seznam nazadnje ažuriran dne 25.02.2015 (redno ažuriran seznam je dostopen na povezavi mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces)
 • na seznamu so tudi taki, ki so neaktivni, a še zmeraj v registru
 • z zvezdico (*) so označeni člani Športne zveze Ruše
 • društva so po sklopih razvrščena po datumu nastanka, vendar so nekatera od njih od nastanka skozi delovanje zamenjala prvoten naziv