Vloga za pridobitev soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
40,80 € SI56 0130 8508 0309 163 SI11 76082-711100
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji