Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Marjan Viher, #SKUPAJ
  • Namestnica predsednika, Urška Bolčina, LEVICA
  • Matjaž Mihelak, ZA
  • Jožef Babič, SD
  • Zdenko Štravs, 2x2